ФОНДАЦИЯ

Свят за заекващи

Мисия на неправителствената организация

Подпомагане на всички заекващи , деца и възрастни !!!  
Да информира периодично обществото за този проблем !!!  
Да осъществява контакти с фирми и физически лица,които биха подкрепили нашата благородна кауза в страната и чужбина .

Цели на организацията

Създаване на собствени Логопедични центрове !!!  
Подпомагане на съществуващи детски градини , училища , лоигопедични центрове !!!  
Осъществяване на контакти с институциите от които зависи разрешаванета на проблемите на заекващите !!!  
Периодично осъществяване на контакти с масмедии които да спомагат за по добрата информираност на обществото с този проблем и отразяване на наши събития !!!

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info